Brendirani roleri u luksuznom pakovanju za reprezentativni poklon

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robe / profakturom  za nabavku robe : brendirani roleri u luksuznom pakovanju za reprezentativni poklon

preuzeti


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzeti


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi

Medicinska zaštita

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

 

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / medicinska zaštita za potrebe realizacije koncertnih aktivnosti povodom dočeka 2018.godine

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Napici i namirnice

 

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom

robe  : Napici i namirnice

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda profakturom

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke

preuzmi

Nabavka kancelarijskog materijala

 

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje, Turističke organiazacije Opštine Budva u sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom kancelarijskog materijala

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti – profakturom

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi

Sredstva za higijenu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom – sredstva za higijenu

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi

Izrada novogodišnjeg propagadnog materijala

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga : Izrada novogodišnjeg propagadnog materijala

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi