Uređenje izložbenog prostora Turističke organizacije opštine Budva na Sajmu turizma u Beogradu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga:

 Uređenje izložbenog prostora (štanda) za sajamski nastup Turističke organizacije Budve u Beogradu

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi 

Plan javnih nabavki i evidencija Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu

Odluka Izvršnog odbora o I izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu

preuzmi 

Evidencija malih nabavki za 2018.godinu

 

preuzmi


Plan javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu – I izmjena

preuzmi


Odluka Izvršnog odbora o usvajanju Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu 

preuzmi


U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama Turistička organizacija opštine Budva donosi Plan javnih nabavki za 2018. godinu

preuzmi


U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama Turistička organizacija opštine Budva donosi Plan javnih nabavki za 2017. godinu

preuzeti

 

 

Prenos(emitovanje) novogodišnjeg programa Dočeka 2018.godine direktno na TV Vijesti

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti / profakturom za uslugu:

Prenos(emitovanje) novogodišnjeg programa Dočeka 2018.godine direktno na TV Vijesti u trajanju od 21.00 do 02.00h

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Angažovanje reportažnog SNG vozila sa šest kamera (kran i pet kamera)

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / profakturom za nabavku usluga : angažovanje reportažnog SNG vozila sa šest kamera (kran i pet kamera)

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi