Medicinaska zaštita za Karneval i majske svečanosti u Budvi 2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Medicinskog dežurstva za potrebe realizacije koncertnih aktivnosti povodom Karnevala i majskih svečanosti u Budvi od 29.aprila do 6.maja i po potrebi prevoza lica  specijanim vozilima sa posebnom opremom za lica kojima su u toku prevoza potrebni  medicinski uslovi i pomoć

preuzmi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluge: Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzmi


Pojasnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj I

preuzmi

Pojasnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj II

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi

 

Toneri za određene modele štampača Turističke organizacije Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robe : Toneri za štampače TOB-a

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Kancelarijski materijal za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: 

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robu: Kancelarijski materijal

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Napici i namirnice za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga/ profakturom za nabavku robe: Napici i namirnice

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Sredstva za higijenu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti/ profakturom za nabavku robe: Sredstva za higijenu 2018.

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti robe

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi