Toneri za određene modele štampača Turističke organizacije Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robe : Toneri za štampače TOB-a

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Kancelarijski materijal za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: 

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robu: Kancelarijski materijal

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Napici i namirnice za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga/ profakturom za nabavku robe: Napici i namirnice

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Sredstva za higijenu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti/ profakturom za nabavku robe: Sredstva za higijenu 2018.

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti robe

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Uređenje izložbenog prostora Turističke organizacije opštine Budva na Sajmu turizma u Beogradu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga:

 Uređenje izložbenog prostora (štanda) za sajamski nastup Turističke organizacije Budve u Beogradu

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi 

Plan javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva

Odluka Izvršnog odbora o I izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu

preuzmi 


Plan javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu – I izmjena

preuzmi


Odluka Izvršnog odbora o usvajanju Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu 

preuzmi


U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama Turistička organizacija opštine Budva donosi Plan javnih nabavki za 2018. godinu

preuzmi


U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama Turistička organizacija opštine Budva donosi Plan javnih nabavki za 2017. godinu

preuzeti