Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluge: Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzmi


Pojasnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj I

preuzmi

Pojasnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj II

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi

 

Toneri za određene modele štampača Turističke organizacije Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robe : Toneri za štampače TOB-a

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Kancelarijski materijal za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: 

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robu: Kancelarijski materijal

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Napici i namirnice za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga/ profakturom za nabavku robe: Napici i namirnice

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Sredstva za higijenu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti/ profakturom za nabavku robe: Sredstva za higijenu 2018.

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti robe

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Uređenje izložbenog prostora Turističke organizacije opštine Budva na Sajmu turizma u Beogradu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga:

 Uređenje izložbenog prostora (štanda) za sajamski nastup Turističke organizacije Budve u Beogradu

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi