Turistički suveniri

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Robe : Turistički suveniri

preuzmi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzeti

Medicinska zaštita za potrebe realizacije manifestacija: “U susret novom ljetu”

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge : Medicinske zaštita za potrebe realizacije manifstacija: “U susret novom ljetu” i koncertnih aktivnosti za Festival trubačkih orkestara i koncerta  Vlada Georgijeva

 

preuzmi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

 

Izada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

 

preuzmi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

 

Nabavka usluge izrade Geografsko informacionog sistema GIS-a – I faza drugi dio

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Izrade Geografsko informacionog sistema GIS-a – I faza drugi dio za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

 

preuzmi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Medicinaska zaštita za Karneval i majske svečanosti u Budvi 2018.

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Usluge: Medicinskog dežurstva za potrebe realizacije koncertnih aktivnosti povodom Karnevala i majskih svečanosti u Budvi od 29.aprila do 6.maja i po potrebi prevoza lica  specijanim vozilima sa posebnom opremom za lica kojima su u toku prevoza potrebni  medicinski uslovi i pomoć

preuzmi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluge: Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda

preuzmi


Pojasnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj I

preuzmi

Pojasnjenje nabavke male vrijednosti usluga broj II

preuzmi


Obavestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi