Nabavka usluga reprinta brošura

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga : reprint brošura

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 Iznajmljivanja glavnog ozvučenja, ozvučenja u prostoru i ozvučenje na bini za vrijeme koncerata u organizaciji Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga:

 Iznajmljivanja glavnog ozvučenja, ozvučenja u prostoru i ozvučenje na bini

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

proba exell

 Iznajmljivanje, montaža i upravljanje rasvjetom, dim mašinama i drugim sredstvima vizualizacije koncertnih aktivnosti 

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

 ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga

Iznajmljivanje, montaža i upravljanje rasvjetom, dim mašinama i drugim sredstvima vizualizacije koncertnih aktivnosti

preuzmi

 


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzeti


Obavjestenje o ishodu nabavke

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Iznajmljivanje, montaža i upravljanje video opremom tokom koncertnih aktivnosti

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga

Iznajmljivanje, montaža i upravljanje video opremom tokom koncertnih aktivnosti

preuzmi


Zahtjev za dostavljenje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Iznajmljivanje i montaža bine najmanjih dimenzija 22x14m-308m2

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga

Iznajmljivanja i montaže konstrukcije za binu, najmanjih dimenzija 22x14m-308m2, za potrebe organizacije novogodišnjeg programa dočeka 2018. godine u Budvi, počev od dana montaže 25.12.2017. do  završetka koncerata 02.01.2018. godine u organizaciji Tuirističke organizacije opštine Budva

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turistička organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti usluga

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi