Iznajmljivanje i montaža bine najmanjih dimenzija 22x14m-308m2

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga

Iznajmljivanja i montaže konstrukcije za binu, najmanjih dimenzija 22x14m-308m2, za potrebe organizacije novogodišnjeg programa dočeka 2018. godine u Budvi, počev od dana montaže 25.12.2017. do  završetka koncerata 02.01.2018. godine u organizaciji Tuirističke organizacije opštine Budva

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turistička organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti usluga

preuzmi


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Regionalna online promocija, outdoor promocija novogodišnjeg programa za doček 2018. godine u Budvi

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turistička organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti usluga:

Regionalna online promocija, outdoor promocija novogodišnjeg programa za doček 2018. godine u Budvi

preuzmi


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za nabavke male vrijednosti usluga

 

preuzeti


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzeti

 

 

SITNI REKLAMNI MATERIJAL

 

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za robu:

SITNI REKLAMNI MATERIJAL

preuzmi


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ROBE

 

preuzmi


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzmi


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

 

Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg programa dočeka 2018.godine u Budvi

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno loice Turističke organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti usluga:

Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg programa dočeka 2018.godine u Budvi

preuzmi


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI USLUGA

preuzeti


Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Nabavka usluge izrade GISa

Broj: 35/2
Budva, datum: 28.11.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

IZRADA GIS-A

preuzmi

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI USLUGA

 

preuzeti


Obavješetenje o ishodu male nabavke

preuzeti


Ugovor o nabavci usluga male vrijednosti

preuzmi