Nabavka usluga reprinta brošura

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga : reprint brošura preuzmi Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti preuzmi Obavjestenje o…

 Iznajmljivanja glavnog ozvučenja, ozvučenja u prostoru i ozvučenje na bini za vrijeme koncerata u organizaciji Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga:  Iznajmljivanja glavnog ozvučenja, ozvučenja u prostoru i ozvučenje na bini preuzmi Zahtjev za…

 Iznajmljivanje, montaža i upravljanje rasvjetom, dim mašinama i drugim sredstvima vizualizacije koncertnih aktivnosti 

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:  ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga Iznajmljivanje, montaža i upravljanje rasvjetom, dim mašinama i drugim sredstvima vizualizacije koncertnih aktivnosti…

Iznajmljivanje, montaža i upravljanje video opremom tokom koncertnih aktivnosti

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga Iznajmljivanje, montaža i upravljanje video opremom tokom koncertnih aktivnosti preuzmi Zahtjev za dostavljenje…

Iznajmljivanje i montaža bine najmanjih dimenzija 22x14m-308m2

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga Iznajmljivanja i montaže konstrukcije za binu, najmanjih dimenzija 22x14m-308m2, za potrebe organizacije novogodišnjeg…

Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turistička organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: Promocija novogodišnjeg programa u Budvi za doček 2018. godine putem elektronskih medija u Srbiji preuzmi…

Regionalna online promocija, outdoor promocija novogodišnjeg programa za doček 2018. godine u Budvi

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turistička organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti usluga: Regionalna online promocija, outdoor promocija novogodišnjeg programa za doček 2018. godine u Budvi preuzmi ZAHTJEV ZA…

SITNI REKLAMNI MATERIJAL

  Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za robu: SITNI REKLAMNI MATERIJAL preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE…

Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg programa dočeka 2018.godine u Budvi

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno loice Turističke organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti usluga: Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg…

Nabavka usluge izrade GISa

Broj: 35/2 Budva, datum: 28.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: IZRADA GIS-A preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA…