SITNI REKLAMNI MATERIJAL

  Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za robu: SITNI REKLAMNI MATERIJAL preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE…

Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg programa dočeka 2018.godine u Budvi

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno loice Turističke organizacija opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti usluga: Organizacija konferencije za novinare u Beogradu i reklamiranje u štampanim medijima u Srbiji novogodišnjeg…

Nabavka usluge izrade GISa

Broj: 35/2 Budva, datum: 28.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: IZRADA GIS-A preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA…

NABAVKA TONERA

Broj 31/2 Budva, datum 06.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice TOBa donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti direktnim prihvatanjem predračuna/profakture  za TONERE preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE…