Istraživanje tržišta Guest Survey – istraživanje stavova turista i lokalnih aktera o turizmu i turističkom proizvodu Budve

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo: Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti: Usluge: Istraživanje tržišta Guest Survey – istraživanje stavova turista i…