Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluge: Izrada i praćenje strateških promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Budva preuzmi Zahtjev za dostavljanje…

Toneri za određene modele štampača Turističke organizacije Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi: ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robe : Toneri za štampače TOB-a preuzmi Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti preuzmi…