Kancelarijski materijal za potrebe Turističke organizacije opštine Budva

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi:  ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti robu: Kancelarijski materijal preuzmi Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti preuzmi Obavještenje o…