Medicinska zaštita

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Turističke organizacije Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice donosi   ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti usluga / medicinska zaštita za potrebe realizacije koncertnih aktivnosti povodom dočeka 2018.godine preuzmi…