Nabavka usluge izrade GISa

Broj: 35/2 Budva, datum: 28.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: IZRADA GIS-A preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA…