NABAVKA TONERA

Broj 31/2 Budva, datum 06.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice TOBa donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti direktnim prihvatanjem predračuna/profakture  za TONERE preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE…