Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluga:Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”

 

preuzmi

Zakon prostora za promociju na elektronskim medijima – Petrovacka noc 2019

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Roba : Zakon prostora za promociju na elektronskim medijima – Petrovacka noc 2019

Preuzmi

Promo artikli Turističke organizacije opštine Budva

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Roba : Promo artikli Turističke organizacije opštine Budva

Preuzmi

 

Ugovor za nabavku male vrijednosti

Preuzmi

Promocija u printanim medijima (Crna Gora i Srbija)

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluge: Promocija u printanim medijima (Crna Gora i Srbija)

preuzmi

 

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Računari i računarska oprema za potrebe TO Budva

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Robe: Računari i računarska oprema

Preuzmi

Ugovor o nabavci male vrijednosti

Preuzmi

Plan nabavki i evidencija za 2019.godinu

Odluka Izvršnog odbora o Drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva  i izmjenjeni i dopunjeni  Plan nabavki za 2019.godinu

preuzmi

 

preuzmi

 

Odluka Izvršnog odbora o Prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva  i izmjenjeni i dopunjeni  Plan nabavki za 2019.godinu

Preuzmi

 

 

Odluka Izvršnog odbora o usvojenom Planu javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva  i Plan nabavki za 2019.godinu

 

Preuzmi

Evidencija malih nabavki To Budva za 2019.godinu

 

preuzmi