Adaptacija i valorizacija terena za male sportove u naselju Dubovica

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

radova:Adaptacija i valorizacija terena za male sportove u naselju Dubovica

preuzmi

 

 

 

Kataloški prikaz budvanskih plaža – tekstualno, video i fotografski

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluga : Kataloški prikaz budvanskih plaža – tekstualno, video i fotografski

preuzmi

 

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”- ponovljeni postupak

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluga:Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”

 

preuzmi

 

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”- obustavljeni postupak

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

usluga:Promotivni materijal sa inovativnim tekstovima, fotografijama i video materijalom “Aktivni (adventure) odmor”

 

preuzmi

Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u prigradskom naselju Prijevor

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

radova: Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u prigradskom naselju Prijevor

preuzmi

 

Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Zakup prostora za promociju na elektronskim medijima – Petrovacka noc 2019

U skladu sa Odlukom Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva o usvajanju Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4 od 19.04.2018. i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 9/4-1 od 19.04.2018.godine, objavljujemo:

Obavještenje o ishodu nabavke male vrijednosti:

Roba : Zakup prostora za promociju na elektronskim medijima – Petrovacka noc 2019

Preuzmi